Stickers of Shinsuke Yoshitake
Premium

    Stickers of Shinsuke Yoshitake

    PHP Institute,Inc.

    "It Might be an Apple""I Have a Reason": LINE Stickers of a Japanese best-selling children's book illustrator, Shinsuke Yoshitake, are now on sale.

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Shinsuke Yoshitake / PHP Institute,Inc.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง