Workcats(business suit) sticker

    KUMAMINE

    This sticker is a reused sticker of "Workcats x LINE Securities" released in August 11th, 2020 for a limited time. Eight new stickers have been added.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Copyright© 2021 KUMAMINE All Rights Reserved.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง