Undertale Stickers Vol. 3 (English)

    Undertale Stickers Vol. 3 (English)

    Toby Fox + 8-4 + Fangamer

    * (You read the stickers' description.) YOU FIND YOURSELF INTIMIDATED BY A STICKER OF A HANDSOME SKELETON. INTIMIDATED... YET INTRIGUED. WILL YOU BUY???

    65THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Toby Fox 2015-2021. All rights reserved.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง