Empower & Transformation

    Empower & Transformation

    Lomo Clip Lens

    In your relationships, your work, your family, your communities, what matters most to you.

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

igitalgeek co., ltd.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Lomo Clip Lens

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง