Gluta Story 2
Premium

    Gluta Story 2

    GlutaStory

    Gluta - The lost dog & cancer survivor that became a happy dog Gollum - stray dog that became a comedian

    65THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©GlutaStory

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ GlutaStory

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง