Three Kingdoms Cute
Premium

    Three Kingdoms Cute

    Pre-monday

    แม้ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ขอใช้สติกเกอร์ไลน์เดียวกัน !!!

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©2019Pre-monday

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Pre-monday

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง