Snoopy☆แฮมเบอร์เกอร์

TV TOKYO Communications Corporation

Snoopy กลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้ว! เพื่อนๆ ผู้น่ารักก็จูงมือกันมาแจมด้วย ขอบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ในธีมนี้น่าอร่อยทุกอันเลย * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.49 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB