Detail Info

SANRIO

Pochacco เล่นซ่อนแอบ

Pochacco จอมซนผู้น่ารักมาเล่นซ่อนแอบบนหน้าจอแชทของคุณพร้อมกับกล้วยหอมเต็มไปหมด♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.06 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©'89, '20 SANRIOⒽ