Usamaru ดาวเต็มฟ้า

sakumaru

ธีมชุดที่ 2 จาก Usamaru มาแล้วจ้า! ในความฝันของ Usamaru มีดวงดาวเต็มฟ้าไปหมดเลย คุณจะเพลิดเพลินกับความน่ารักแบบอบอุ่นบนท้องฟ้าของ Usamaru ได้อย่างใกล้ชิดด้วยธีมชุดนี้! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.94 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB