Detail Info

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ชิปแอนด์เดล มาเล่นหิมะกัน

ชิปกับเดล กระรอกคู่หูคู่กัดเล่นหิมะกันท่าทางน่าสนุก! สโนว์แมนก็น่ารัก ยิ่งสวมหมวกไหมพรมแบบเดียวกันก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

ธีมทางการ อัตรารับคืน

5%
  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.59 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©Disney