BTS 'LOVE MYSELF'

BTS 'LOVE MYSELF'

HYBE

ธีม LOVE MYSELF จาก BTS พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ว!เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายธีมไปมอบให้แก่ยูนิเซฟเพื่อใช้ในโครงการยุติความรุนแรงในเด็กและเยาวชน (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.59 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

179THB