BT21: Me For You

BT21

BT21 พร้อมจะมอบความรักแบบบิ๊กเลิฟให้คุณแล้ว! ธีมน่ารักน่าเอ็นดูนี้มองไปทางไหนก็มีหัวใจเต็มไปหมด เปลี่ยนห้องแชทของคุณให้เต็มไปด้วยหัวใจไปกับชาว BT21 กันนะ★ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.10 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB