เดซี่สีขาว | ความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา

เพียงตะวัน

เดซี่สีขาวเป็นดอกไม้ที่แทนความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ความเที่ยงแท้ และยังสื่อถึงรักอันซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ใจ

V1.25 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

30THB