Sumikkogurashi: Ebifurai no shippo

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

Ebifurai no shippo Go Shopping ธีมชุดที่ 8 จาก Sumikkogurashi คุณจะได้พบความน่ารักของเพื่อนใหม่ Ajifurai no shippo ที่มาร่วมแจมในธีมนี้ด้วย * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.62 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB