nya・ni・nyu・nye・nyon ชมพูตุ่น

nya・ni・nyu・nye・nyon ชมพูตุ่น

SANRIO

ธีมแรกของ nya・ni・nyu・nye・nyon♡ แมวใส่ผ้าอ้อมน่ารักไม่ไหว♪ สีชมพูตุ่นแบบเรียบๆ ใช้ได้ทุกคน! (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.25 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB