Rilakkuma ha kiguruminandesu

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

Rilakkuma ha kiguruminandesu♪ ธีมดีไซน์เรียบง่ายแต่แทรกความน่ารักของ Rilakkuma เอาไว้ทุกซอกทุกมุม♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.64 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB