วินนี่ เดอะ พูห์ The Wishing Bear

วินนี่ เดอะ พูห์ The Wishing Bear

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ธีมวินนี่ เดอะ พูห์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแอมิเมชันเรื่องสั้น "The Wishing Bear" (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.29 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB