LONG-TAN & SHORT-TAN emoji 2
Premium

LONG-TAN & SHORT-TAN emoji 2

NA

LONG-TAN & SHORT-TAN like to cuddle up to each other! Hurry up and taking them home to accompany you and your friends when you are chatting!

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

HINANA42

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง