Huto the Golden (Eng ver.)

    malangpolll

    Huto is a playful Golden Retriever who is ready to brighten up your chats! Enjoy your chat with him. Dog Dog :)

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Plaifa Chuang-a-roon

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง