Jjongu's tiny days
Premium
Animation only icon

    Jjongu's tiny days

    KwonKyu

    Meet Jjongu, lazy but lovable dog. Share your daily life with Jjongu's tiny movements.

    65THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Copyright JoongkyuKwon. All rights reserved.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ KwonKyu

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง