Bottom-Tier Character Tomozaki

    Bottom-Tier Character Tomozaki

    Shogakukan-Shueisha Productions Co.,Ltd.

    "Bottom-Tier Character Tomozaki" released official Line stickers! All sitckers use exclusive art drawn by Fly who drew original artwork.

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Yuki Yaku, Fly/Shogakukan

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง