Detail Info

igarashi yuri

Love Mode หัวใจนี้ให้เธอคนเดียว

ธีมทางการจาก Love Mode มาแล้วจ้าทุกคน! แค่โหลดมาใช้ แชทของคุณก็จะเต็มไปด้วยความแฮปปี้เพราะมีความรักและหัวใจท่วมท้นหน้าจอ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.04 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©igarashi yuri