Detail Info

TV TOKYO Communications Corporation

สนูปี้☆อิลลูมิเนชัน

ธีมชุดน่ารักจากสนูปี้ที่เต็มไปด้วยการประดับไฟแสนสวยเหมือนอยู่ในความฝัน * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.33 / ไม่มีวันหมดอายุ

© 2017 Peanuts Worldwide LLC