Usamaru คาเฟ่

sakumaru

Usamaru กลับมาอีกครั้ง! พบบาริสต้าแสนเท่ในคาเฟ่ที่อบอวลด้วยกลิ่นกาแฟหอมๆ ได้ในธีมชุดที่ 3 นี้! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.85 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB