PUPPY BROWN

LINE

บราวน์แปลงตัวเป็นลูกหมาน้อยแสนน่ารักในธีมน่าเอ็นดู PUPPY BROWN! แค่ได้เห็นลูกหมาน้อยหยอกเล่นกันสนุกสนานก็รู้สึกร่าเริงตามแล้ว☆ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.07 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB